Ωράριο Eshop: Δευτέρα - Παρασκευή 07:30 - 16:00

9/9
ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψη σας στη σελίδα Xromagora.gr προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά σας στοιχεία όπως το πλήρες ονοματεπώνυμο ,η διεύθυνση πληρωμής και η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, το σταθερό σας τηλέφωνο (ή όποιο άλλο τηλέφωνο επιθυμείτε ) και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).Προϋπόθεση για την σύναψη σύμβασης παραγγελίας είναι να έχετε ενηλικιωθεί και να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τον νόμο .

Για την περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αγορά μέσω πιστωτικής κάρτας θα σας ζητηθούν επιπλέον ο αριθμός της,η ημερομηνία λήξεως καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από την εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του νόμου 7Α παρ. 1(β)Ν2472/97 με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία περί άρσης του απορρήτου (Ν.2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά την διάρκεια που πραγματοποιείται η συναλλαγή αλλά σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (EDPS) εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας

 

Ασφάλεια

H xromagora.gr αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του θέματος των ασφαλών συναλλαγών καθώς και των προσωπικών σας δεδομένων έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται έχοντας πιστοποιητικό SSL(SecureSocketLayers) που εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δυο πλευρές ιστοσελίδα και (browser) του χρήστη.

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές σε φυσικά καταστήματα ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου . Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και η xromagora.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο π.χ για την διεκπεραίωση των αιτήσεων σας. Η xromagora.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους ,εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς η αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής .Καμία πληροφορία σας δεν χρησιμοποιείται από τρίτους και τηρείται το απόρρητο της συναλλαγής . Για την δική σας ασφάλεια ,θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψη τους σε τρίτα πρόσωπα .Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της xromagora.gr δεν δημοσιοποιεί ούτε αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα .

 

Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα ,την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της xromagora.gr τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφουν κάθε προϊόν όσο και των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής, ή έχουν προκύψει ακούσια, ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας .

 

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία θέτει προς πώληση τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία και ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει σχετικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά δεσμεύεται για τηνέγκαιρη ενημέρωση των πελατών για την περίπτωση της μη διαθεσιμότητα τους . Η εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις η παραλείψεις τρίτων που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες η πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού . Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανάτεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες κατά την διάρκεια πρόσβασης τους στον δικτυακό τόπο .

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ημέρες

Ανοιχτό

Κλείστο

Δεύτερα

7:30

16:00

Τρίτη

7:30

20:00

Τετάρτη

7:30

16:00

Πέμπτη

7:30

19:30

Παρασκευή

7:30

19:30

Σάββατο

7:30

15:00